GuerresPuniques

"Història de Espanya"

En aquest mapa es representa el moment previ a la II Guerra Púnica, amb els territoris ocupats per Cartago i Roma, després del conflictiu Tractat de l'Ebre del 226 a. C i el panorama territorial conseqüent d'aquest conflicte, amb les principals batalles i campanyes militars.

Es pot veure així l'enorme canvi que suposa aquest conflicte en la política exterior d'una Roma cada vegada més expansionista, que va ocupant territoris per gran part del Mediterrani. Moment que alguns historiadors han identificat com l'inici de l'Imperialisme romà, a l'ésser el moment en el qual Roma estableix el seu control en el Mediterrani Occidental, rellevant a l'anterior potència marítima més important d'aquests temps, Cartago i annexionant-se els seus territoris.
Encara que segons altres autors aquest seria el moment en el qual Roma passa d'un imperialisme defensiu a un imperialisme agressiu, sent el transcurs de les Guerres Púniques el moment frontissa entre tots dos conceptes, un imperialisme incipient, ja que Roma en un primer moment no hauria cercat l'ocupació de la Península Ibèrica, sinó que hauria estat una conseqüència del transcurs dels esdeveniments.